Decemberkonsert med Skapande musik kursen, ht-16
Ljusgården, Lärarhuset i Umeå Universitet, Umeå
Posters, 42 x 59,4 cm, 2016

December concert with the Creative Music course, autumn -16 term
Ljusgården, The Teacher Education Building at Umeå University, Umeå
Posters, 42 x 59,4 cm, 2016